Regulamin Willi Podhalanka w Biały Dunajcu:

 1. Doba hotelowa rozpoczyna się pierwszego dnia pobytu o godz. 14.00, kończy o godzinie 11.00 ostatniego dnia pobytu. Wcześniejszy przyjazd lub opóźnienie wyjazdu musi być ustalone z osoba zarządzającą.
 2. Przedłużenie pobytu jest możliwe po ustaleniu w razie dostępności obiektu.
 3. W domu i na balkonach obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów. Palenie dozwolone jest na zewnątrz budynku, przy wystawionych popielnicach.
 4. Goście zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Zabronione jest używanie własnych urządzeń elektrycznych (grzałki, piecyki) poza ładowarkami i zasilaczami sprzętu komputerowego.
 5. W domu nie wolno palić otwartego ognia, świec itp.
 6. Goście ponoszą pełna odpowiedzialność materialną za wszystkie szkody powstałe z ich winy.
 7. Wszelkie usterki techniczne należy zgłaszać osobie zarządzającej obiektem.
 8. Zabrania się samodzielnych napraw, regulacji i przeróbek wyposażenia.
 9. Parking na terenie posesji jest bezpłatny, niestrzeżony. Właściciele willi nie ponoszą odpowiedzialności za pojazdy i pozostawione w nich mienie.
 10. Goście zobowiązani są do zamykania okien i drzwi.
 11. Właściciele nie ponoszą odpowiedzialności za cenne przedmioty pozostawione w budynku.
 12. Na terenie obiektu mogą przebywać tylko osoby zameldowane. Osoby odwiedzające mogą przebywać na terenie wyłącznie po otrzymaniu zgody od gospodarzy obiektu.
 13. Nie przyjmujemy zwierząt.
 14. W przypadku drastycznego naruszenia regulaminu, właściciele mogą poprosić o wcześniejsze opuszczenie obiektu.
 15. Dom sprzątany jest wyłącznie po wyjeździe gości. Przy pobytach dłuższych niż tygodniowe możliwa jest bezpłatna wymiana pościeli, ręczników i sprzątanie domu.
 16. Dla utrzymania czystości prosimy o zmianę obuwia i wynoszenie śmieci do oznakowanych pojemników.
 17. Potwierdzeniem złożonej rezerwacji jest wpłata na konto zadatku w wysokości 30-50% wartości pobytu. Gość dokonując rezerwacji lub wpłacając zadatek potwierdza , że zapoznał się z niniejszym regulaminem i akceptuje jego warunki.
 18. W przypadku rezygnacji z pobytu z przyczyn od nas niezależnych zadatek nie podlega zwrotowi.
 19. Formalności związane z meldunkiem i opłatami dokonuje się w dniu przyjazdu.
 20. W budynku obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22.00 do godziny 6.00 rano dnia następnego z wyjątkiem organizowanych imprez uzgodnionych wcześniej z gospodarzami.

Mamy nadzieję, że przestrzeganie regulaminu pozwoli Państwu spędzić w naszej willi komfortowe i bezpieczne wakacje

Willa Podhalanka